STARTUP101 ตอนที่ 7

วิทยากร

เมษ์ ศรีพัฒนาสกุล

ค่าลงทะเบียน

ฟรี

คำอธิบายหลักสูตร

STARTUP101 ตอนที่ 7

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

นักเรียน, นักศึกษา, บุคคลทั่วไป

หลักสูตรแนะนำก่อนเข้าเรียน

STARTUP101 ตอนที่ 6

รายละเอียดเพิ่มเติม

STARTUP101 ตอนที่ 7

วัตถุประสงค์

ระดับเนื้อหา

ระดับเริ่มต้น (Beginner)