STARTUP101 ตอนที่ 9

วิทยากร

ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์

ค่าลงทะเบียน

ฟรี

คำอธิบายหลักสูตร

STARTUP101 ตอนที่ 9

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

นักเรียน, นักศึกษา, บุคคลทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

STARTUP101 ตอนที่ 9

วัตถุประสงค์

ระดับเนื้อหา

ระดับเริ่มต้น (Beginner)